เอี๊ยมหนัง พีว๊ซี สีน้ำเงิน มีทุกสีตามต้องการ 092-431-4222

เอี๊ยมหนัง พีวีซี สีน้ำเงิน   มีทุกสีตามต้องการ 

ขนาด 89x102  ซม. 

รับทำตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ 

ติดต่อเรา 092-431-4222

Email: pnasteel@gmail.com 

www.joapicoshop.com 

กรอกแบบฟอร์ม  ติดต่อกลับ 

1.ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์

2.ชื่อ ห้าง ร้าน บริษํท ที่อยู๋่

3.แจ้งสินค้า แจ้งจำนวนที่ต้องการ Visitors: 75,239